Nowelizacja normy dot. projektowania konstrukcji regałowych

Nowelizacja normy dot. projektowania konstrukcji regałowych – najważniejsze zmiany

Projekt konstrukcji regałów

W roku 2020 Europejski Komitet Normalizacyjny podjął decyzję o rewizji norm dotyczących zagadnień projektowania i montażu regałów magazynowych.

Rada Techniczna CEN przeanalizowała normy EN-15512 (Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Zasady projektowania konstrukcji) oraz normę EN-15620 (Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne) – i zaproponowała nowe wersje tych norm.

W nomie EN-15620 dodano wymagania związane z regałami wspornikowymi i wjezdnymi, natomiast usunięto zagadnienia związane z wymaganiami dotyczącymi posadzek. Ten obszar pozostawiono w gestii norm FEM 10.2.14 i FEM 9.831.

Opublikowanie normy EN-15620 planowane jest na styczeń 2022.

W normie EN-15512 wprowadzone zmiany dążą do uzyskania lepszej zgodności z normą EN 1993 (Eurokod 3) stosowaną w projektowaniu konstrukcji stalowych budowlanych.

Norma została opublikowana w kwietniu 2021, zacznie obowiązywać od 30.11.2021.

Jakie zmiany wprowadzono w normie 15512?

Wprowadzone w normie EN 15512 zmiany polegają głównie na poprawie metod obliczeniowych w zakresie wytrzymałości konstrukcji i zwiększeniu współczynników bezpieczeństwa. Podstawowy cel tych zmian to poprawa bezpieczeństwa użytkowania systemów regałowych.

Należy mieć świadomość skutków, jakie ta zmiana niesie dla zwykłego użytkownika regałów magazynowych.

Po pierwsze – regały projektowane i produkowane wg nowych norm będą mieć masywniejszą konstrukcję dla takich samych obciążeń jak do tej pory.

Po drugie – można się spodziewać dodatkowego wzrostu cen nowych regałów.

Jednocześnie należy pamiętać, że kupując nowe regały – należy zawsze (we własnym dobrze pojętym interesie) zażądać od dostawcy dokumentu:  „Deklaracja zgodności z Normami”. Deklaracja ta od dnia 30.11.2021 powinna powoływać się na normę EN-15512:2021, a NIE jak do tej pory PN-EN 15512:2011 (oczywiście oprócz innych przywołanych w niej norm).

Dlaczego jest to takie ważne?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem za bezpieczeństwo instalacji regałowych odpowiada ich Użytkownik – tak należy rozumieć przepisy zawarte w Dz.U.169,poz.1650 (28.08.2003). A więc potencjalny wypadek czy katastrofa regałów obciąża przede wszystkim właściciela tych urządzeń. Aby mieć poczucie bezpieczeństwa, istotne jest uzyskanie od dostawcy zapewnienia o właściwej jakości kupowanych regałów magazynowych – Deklarację zgodności z Normami.

  • Czy można zakupić regały produkowane wg poprzedniej wersji normy?
    Oczywiście, że tak. Zapewne będą one tańsze. Będą też na pewno nieco mniej bezpieczne w eksploatacji. Ale przede wszystkim nie będą zgodne z aktualnym stanem techniki, a co za tym idzie, mogą powodować problemy w zakresie ubezpieczeń obiektów magazynowych oraz ewentualnych wypłat odszkodowań z tytułu wypadków.

Co z naprawą i serwisem po 30.11.2021?

Należy zwrócić uwagę na zagadnienie napraw istniejących instalacji regałowych oraz dobór części zamiennych. Zgodnie z nową wersją normy nośności do tej pory produkowanych elementów mogą być mniejsze – element o tym samym numerze katalogowym po wprowadzeniu nowej normy może nominalnie przenosić mniejsze obciążenia. Tak więc wymieniając na nowe – belkę poziomą czy też ramę regału należy sprawdzić ewentualne zmiany obciążeń dopuszczalnych.

A może warto dostosować regały do nowych wytycznych?

Warto również zainteresować się,  czy można dostosować istniejącą instalację do nowej normy poprzez weryfikację dopuszczalnych obciążeń zamontowanych belek i ram (nowa tablica informacyjna).

Powyższe zagadnienia nabierają szczególnego znaczenia w kontekście Art.207 &2 Kodeksu Pracy:

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. „

 

5/5 - (3 votes)
5/5 - (3 votes)

Bogdan Charzyński

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.