Infolinia: 517 259 335 | Księgowość: 512 488 731 | E-mail: biuro@darlog.pl

Przeglądy regałów

Zadbaj o bezpieczeństwo!

inspekcja i kontrola regałów

Co do tego, że bezpieczeństwo ludzi i towaru w magazynie jest najważniejsze nikt nie ma wątpliwości.
Do obowiązków pracodawcy należy dbanie o to, aby wszelkiego typu urządzenia magazynowe, w tym również regały będące środkami pracy, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Darlog - niezależnym doradcą!
Jako niezależni eksperci dokonujemy przeglądów poprzez doświadczonych inspektorów - inżynierów.
Będąc firmą niezwiązaną z żadnym producentem, zwracamy uwagę na ewentualne błędy, niedopatrzenia spowodowane przez dostawców regałów.
Nasi pracownicy wykorzystują do przeglądów odpowiednie narzędzia, takie jak: poziomica laserowa, dalmierz laserowy,szczelinomierz, itp.

Regulacje prawne
Zgodnie z wymaganiami Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635, na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Norma PN-EN 15 635 nakazuje wykonywanie cotygodniowych przeglądów oraz przeglądu eksperckiego, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach max. 12 miesięcy. Przegląd przebiega zgodnie ze szczegółowym protokołem i jest zakończony umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Co zawiera przegląd ekspercki? więcej

Wykonywany przez nas zakres przeglądu eksperckiego jest zgodny z normą PN EN 15635. Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:

 • uszkodzenia konstrukcji regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i belek
 • wypionowanie rzędów regału
 • losowo wybrane wygięcie belek regałowych
 • stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe
 • stan posadzki w magazynie
 • składowanie towaru na paletach i w regale
 • obecność i aktualność tablic znamionowych
 • poprawność obciążenia regału
 • niezbędna dokumentacja instalacji regałów

Każdy przegląd ekspercki zakończony jest dokumentacją poprzeglądową i szkicem ustawienia regałów wraz z zaznaczonymi uszkodzeniami.

Klasyfikacja uszkodzeń więcej

 • STREFA ZIELONA - wymaga jedynie nadzoru.
  Nie wymaga redukcji obciążenia ani naprawy elementów. Są to elementy zarejestrowane, jako nadające się do dalszej eksploatacji do czasu kolejnego przeglądu. Podczas kolejnego przeglądu konieczne będzie ponowne zaklasyfikowanie uszkodzenia.
   
 • STREFA ŻÓŁTA - niebezpieczne uszkodzenia, wymagające reakcji w możliwie najszybszym terminie.
  Konieczna wymiana uszkodzonego elementu. Jest to strefa, gdzie uszkodzenia są na tyle poważne, iż konieczne są prace naprawcze, ale nie są tak niebezpieczne, by konieczne było natychmiastowe odciążenie zagrożonych obszarów. Gdy już dojedzie do zdjęcia towaru w tym obszarze, to ponownie będzie można go załadować tylko po wcześniejszej naprawie uszkodzonych części regału. Do czasu przeprowadzenia napraw użytkownik powinien wyizolować zagrożone strefy tak, aby nie doszło do ich obsługi. Każde pomarańczowe uszkodzenie, jeśli nie zostanie naprawione w terminie do czterech tygodni od czasu jego zgłoszenia, staje się uszkodzeniem czerwonym.
   
 • STREFA CZERWONA - bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania.
  Odnosi się do sytuacji, w których poziom krytyczny uszkodzenia został osiągnięty bądź przekroczony. Obszary muszą być natychmiast odciążone oraz oznakowane tak, aby nie było możliwości ich obsługi do czasu przeprowadzenia napraw. Najczęściej naprawy dokonuje się poprzez wymianę uszkodzonego elementu lub w przypadku uszkodzeń słupów ram regałowych naprawy metodą ROS.

 

Zaufali nam