Korzyści ze szkolenia pracowników magazynu

Szkolenia dla pracowników magazynów – dlaczego są absolutnie konieczne?

Pracownicy magazynu podczas szkolenia

Obowiązkiem pracodawcy oferującego zatrudnienie w magazynie jest stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Jest on personalnie odpowiedzialny za stan przechowywanego w magazynie towaru oraz za zdrowie i życie swoich pracowników.

Po co szkolić pracowników magazynu?

Jeżeli nie doszło do żadnych nieprawidłowości na etapie budowy i wyposażania magazynu to można śmiało założyć, że wszelkie uszkodzenia konstrukcji regałów, jeżeli powstały, zostały spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie regałów przez pracowników.

Nie jest to nic nadzwyczajnego. Uszkodzenia regałów zdarzają się każdego dnia, w każdym magazynie, jednak warto pracować nad tym, by osoby zatrudnione były świadome jak dochodzi do uszkodzeń. Jakie sytuacje są potencjalnie niebezpieczne, jak na nie reagować i przede wszystkim jak ich unikać.

Powołanie PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety)

Norma PN-EN 15635 wskazuje jak prawidłowo dbać o bezpieczeństwo w magazynie. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie osoby pełniącej funkcję PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety), czyli osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Zadaniem tej osoby jest  m.in. dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów (bieżących i eksperckich), sporządzanie ocen ryzyka oraz wytycznych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Oczywistym jest, że ze względu na specyfikę obowiązków, do pełnienia funkcji PRSES powinna zostać wyznaczona osoba, posiadająca wiedzę techniczną na temat konstrukcji regałów i sposobu ich użytkowania. Powinna również zostać przeszkolona z przepisów i norm regulujących procedury postępowania w razie zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Funkcję PRSES może pełnić kierownik magazynu, ale może on też oddelegować to zadanie na rzecz jednego z podwładnych,  zdejmując wówczas z siebie część obowiązków. Dobrym rozwiązaniem jest oddanie funkcji PRSES pracownikowi, który stale przebywa w hali magazynowej. Taka osoba ma natychmiastową, pełną wiedzę na temat wszystkich bieżących zdarzeń w magazynie.
Bez względu jednak na to, kto ostatecznie pełni funkcję PRSES, niezwykle ważne jest, by osoba ta miała szczegółową wiedzę na temat nowych obowiązków i wymagań, jakie powinna stawiać pozostałym pracownikom. Tylko w ten sposób można mieć pewność, że zadania PRSES są wykonywane poprawnie, gwarantując bezpieczeństwo pracy w otoczeniu regałów magazynowych.

Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów magazynowych

Pierwszym krokiem po zatrudnieniu nowego pracownika do prac magazynowych jest przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego. Naszym zdaniem, takie szkolenie jest niewystarczające i powinno zostać uzupełnione o zagadnienia dotyczące obsługi regałów. Tylko pracownicy, którzy zostaną przeszkoleni z tego zakresu, będą mieli pełną świadomość, a co za tym idzie, będzie można od nich oczekiwać odpowiedzialności w zakresie bezpiecznego poruszania się w hali magazynowej i korzystania z dostępnych urządzeń.

Tylko osoba znająca ogóle zasady obsługi regałów magazynowych, mająca wiedzę z zakresu uszkodzeń i kontroli regałów będzie wiedziała jakie informacje powinny zostać niezwłocznie przekazane PRSES i jakie sytuacje generują zagrożenie dla niej samej i pozostałych pracowników.

Wykonywanie przeglądów bieżących

Jednym z zadań PRSES jest czuwanie nad terminowością wykonywania przeglądów regałów.
Przeglądy bieżące może wykonywać PRSES samodzielnie lub zlecić je podległemu pracownikowi.
Niezależnie jednak osoba odpowiedzialna za wykonywanie oględzin regałów powinna wiedzieć jak prawidłowo identyfikować i rejestrować uszkodzenia regałów, potrafić rozpoznać uszkodzenia typowe oraz znać podstawowe regulacje prawne. Posiadanie w swoich szeregach specjalisty z zakresu przeglądów bieżących pozwoli zadbać o bezpieczeństwo pracowników, w porę zlecić niezbędne naprawy oraz uniknąć wielu niepotrzebnych stresów w przypadku kontroli zewnętrznych (służby BHP, PIP, audyty wewnętrzne i zewnętrzne).

 

4.5/5 - (8 votes)
4.5/5 - (8 votes)

Natalia Jaworek

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.