Szkolenie dla magazyniera - PRSES Katowice

Zapraszamy na otwarte szkolenie PRSES w Katowicach!

Data: 4. marca 2020, g. 9:00 -17:00
Koszt: 1200 netto/os.

Skorzystanie z gotowych wytycznych, dedykowanych branży magazynowej, zawartych w europejskiej normie „Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń.” (PN-EN 15635) jest wg nas najprostszym sposobem na wypełnienie obowiązków narzucanych polskim prawem (więcej na ten temat pisaliśmy tutaj). Europejska norma sugeruje wprost, że każdy użytkownik magazynu powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo urządzeń do składowania (PRSES), a nazwisko tej osoby powinno zostać niezwłocznie przekazane do wiadomości publicznej pozostałym pracownikom.

PRSES jest osobą, która dzięki posiadanej wiedzy znacząco:

 • Zwiększa bezpieczeństwo pracy w magazynie,
 • Porządkuje proces zgłaszania i reakcji na powstałe uszkodzenia,
 • Czuwa nad regularnym i prawidłowym realizowaniem przeglądów okresowych i eksperckich,
 • Odpowiada za kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wyposażenia magazynowego.

 

Czym wyróżnia się nasze szkolenie? 

Realizując szkolenie z Darlog, mogą mieć Państwo pewność, że uzyskają praktyczną, konkretną wiedzę i już kolejnego dnia po szkoleniu, świeżo przeszkolony PRSES będzie wiedział dokładnie, co należy do jego nowych obowiązków i w jaki sposób ma je wypełniać.

 • Szkolenia organizowane przez Darlog są prowadzone przez wieloletnich praktyków,
 • Po części teoretycznej następuje część warsztatowa, podczas której uczestnicy mogą “na żywo” przećwiczyć nowe obowiązki,
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu oraz pakiet narzędzi niezbędnych do pełnienia nowej funkcji i porządkujący pracę PRSES,
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat oraz legitymację PRSES poświadczającą zdobyte kwalifikacje,
 • Po zakończonym szkoleniu jesteśmy wsparciem merytorycznym dla  uczestników i z przyjemnością pomagamy rozwiązywać wszelkie zgłaszane problemy,

Pakiet narzędzi PRSES:

 • Kamizelka PRSES,
 • Podkładka PRSES dedykowana wykonywaniu przeglądów bieżących,
 • Segregator PRSES – przygotowany z myślą o uporządkowanym przechowywaniu najważniejszych dokumentów,
 • Materiały szkoleniowe.
Szkolenie dla magazyniera - Darlog

Przebieg szkolenia:

Czas trwania 9:00 – 17:00

 • Część I: Powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów
 • Część II: Podstawa prawna, normy branżowe
 • Część III: Informacje techniczne (urządzenia transportowe w magazynie, rodzaje i budowa regałów, statyka konstrukcji, składowanie towaru, rodzaje uszkodzeń, wytyczne poprawnie wykonywanych przeglądów, wytyczne dot. odbioru regałów).
 • Część IV: Bezpieczeństwo w magazynie,
 • Część V: Case study: przegląd ekspercki i co dalej?
 • Egzamin Sprawdzający

[W cenie szkolenia zostały uwzględnione również przerwy kawowe i lunch]

Prelegenci

DARIUSZ ADAMCZAK
Specjalista ds. systemów magazynowania i logistyki wewnątrzzakładowej

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie projektowania magazynowych systemów składowania, poprawie bezpieczeństwa użytkowanych regałów oraz ich naprawie. Jest ekspertem w wykonywaniu kontroli i przeglądów regałów magazynowych. Posiada niemiecki certyfikat ukończenia szkolenia „Ausbildung zum Regalpruefer” oraz egzaminu przeprowadzonego przez Oehmann Arbeitssicherheit & Seminare w Hamburgu. Wykonał ponad 2000 projektów i koncepcji logistycznych, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni magazynowej. Współpracował m.in. z takimi firmami jak: Amica SA, Electrolux, Danfoss, Philips, Sonoco, Cargill, Wabco, Raben, Good Foods, Farutex, Swedwood. W latach 1995-2009 był odpowiedzialny za rozwój regionalny działów intralogistyki w firmach SSI Schaefer i Jungheinrich Polska. Stworzył firmę Darlog zajmującą się wykonywaniem eksperckich przeglądów regałów, ich serwisem oraz wyposażeniem magazynów. Jest współwłaścicielem firmy ROS Polska, która zajmuje się naprawą słupów regałowych bez zdejmowania palet – innowacyjną, licencjonowaną i opatentowaną metodą.

 

 


Mgr inż. BOGDAN CHARZYŃSKI
Specjalista ds. systemów magazynowania i logistyki wewnątrzzakładowej

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (spec. budowa maszyn), ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki. Z wyposażeniem magazynowym związany jest od 1993 r. Pracował między innymi w SSI Schaefer, META Regabau, BITO Polska. Jest specjalistą z zakresu projektowania wyposażenia magazynowego i logistyki wewnętrznej. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem szczegółowych koncepcji przepływu towarów przez magazyn i doborem optymalnych rozwiązań podczas projektowania nowych hal magazynowych, a także usprawniania działania obiektów już istniejących. Prowadzi szkolenia z szeroko pojętej tematyki magazynowej: z obsługi regałów magazynowych, wykonywania przeglądów, a także zarządzania zapasami.

 

Regulamin działu szkoleń  (plik PDF – 0,67 MB)

Formularz zgłoszeniowy PRSES  (plik PDF – 0,03 MB)

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.