Szkolenie PRSES dla spec. branży magazynowej

Szkolenie PRSES we Wrocławiu

Europejska norma: “Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń” (PN-EN 15635) sugeruje wprost, w każdym magazynie powinien być pracownik pełniący funkcję  PRSES — czyli osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów składowania.  Użytkownik magazynu wyznaczając osobę do pełnienia tej funkcji, powinien niezwłocznie, poinformować o tym fakcie pozostałych pracowników.  Posiadanie w swoich szeregach odpowiednio przeszkolonego PRSES  znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy w magazynie. Porządkuje także proces zgłaszania i reakcji na powstałe uszkodzenia.

Już w listopadzie, we Wrocławiu odbędzie się kolejne z cyklu szkolenie PRSES. Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone przez wieloletniego praktyka.

Data: 21.11.2019
Miejsce: Wrocław, Hotel Terminal
Czas trwania: 9:00 – 17:00
Zgłoszenia: lp.go1685244632lrad@1685244632ainel1685244632okzs1685244632
tel: +48 530 614 027 

Koszt szkolenia: 
Zgłoszenia do 5.11.2019 – 1190,00 PLN netto/osoba
Zgłoszenia od 6.11.2019 – 1300,00 PLN netto/osoba

Szkolenie dla magazyniera PRSES

Dlaczego oferta Darlog jest wyjątkowa?

Nie jesteśmy firmą szkoleniową — jesteśmy wieloletnimi praktykami. Realizujemy kilkaset kontroli regałów rocznie. Sprzedajemy, montujemy i serwisujemy wyposażenie magazynowe. Zajmujemy się projektowaniem, planowaniem logistyki wewnątrz magazynowej. Wiemy, jak powinien funkcjonować poprawnie zarządzany magazyn. Z uwagi na realizowane kontrole wiemy dokładnie, jakie uszkodzenia zdarzają się najczęściej, dzięki czemu możemy zaproponować konkretne rozwiązania, by im zapobiegać. Realizując szkolenie z Darlog, mogą mieć Państwo pewność, że uzyskają praktyczną, konkretną wiedzę i już kolejnego dnia po szkoleniu, świeżo przeszkolony PRSES będzie wiedział dokładnie, co należy do jego nowych obowiązków i w jaki sposób ma je wypełniać. 

Szkolenie PRSES - Poznań Wrocław Gdańsk Toruń

Przebieg szkolenia:

Czas trwania: 9:00 – 17:00

  • Część I:
    – Powitanie uczestników, przedstawienie prelegentów
    – Informacje techniczne (urządzenia transportowe w magazynie, rodzaje i budowa regałów, statyka konstrukcji, składowanie towaru, rodzaje uszkodzeń, wytyczne poprawnie wykonywanych przeglądów, wytyczne dot. odbioru regałów.
  • Część II: Podstawa prawna, normy branżowe
  • Część III: Bezpieczeństwo w magazynie,
  • Część IV: Case study-przegląd ekspercki i co dalej?
  • Część V: Egzamin Sprawdzający

Prelegent:

 


Mgr inż. BOGDAN CHARZYŃSKI
Specjalista ds. systemów magazynowania i logistyki wewnątrzzakładowej

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (spec. budowa maszyn), ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki. Z wyposażeniem magazynowym związany jest od 1993 r. Pracował między innymi w SSI Schaefer, META Regabau, BITO Polska. Jest specjalistą z zakresu projektowania wyposażenia magazynowego i logistyki wewnętrznej. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem szczegółowych koncepcji przepływu towarów przez magazyn i doborem optymalnych rozwiązań podczas projektowania nowych hal magazynowych, a także usprawniania działania obiektów już istniejących. Prowadzi szkolenia z szeroko pojętej tematyki magazynowej: z obsługi regałów magazynowych, wykonywania przeglądów, a także zarządzania zapasami.

 

Regulamin działu szkoleń

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.