ONLINE - Szkolenie stanowiskowe z bezpiecznej obsługi regałów magazynowych

ONLINE - Szkolenie z bezpiecznej obsługi regałów

Szkolenie z bezpiecznej obsługi regałów jest szkoleniem uzupełniającym wstępne szkolenie stanowiskowe. Dedykowane jest w szczególności pracownikom nowozatrudnionym.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z budową regałów magazynowych, przedstawienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi regałów oraz konsekwencji wynikających z uszkodzenia regałów magazynowych.

Podczas szkolenia omawiane są zasady bezpiecznej pracy w magazynie oraz schemat postępowania w przypadku zaobserwowania uszkodzeń.

Koszt szkolenia: zostaje podany w ofercie.

 

Bezpieczne szkolenie w czasie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 oferujemy szkolenia realizowane w formie zdalnej. Szkolenie jest prowadzone na żywo, za pośrednictwem platformy internetowej. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest jedynie posiadanie komputera z dostępem do internetu, aktualną wersją przeglądarki (najlepiej chrome) sprawnym ekranem, głośnikiem oraz (opcjonalnie) mikrofonem (szczegóły dot. wymaganych warunków technicznych znajdują się w regulaminie szkoleń online). Szkolenie trwa 4h i jest realizowane przez trenera na żywo (możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia), kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu. 

Wykorzystaj czas kwarantanny na podniesienie kwalifikacji kadry.

W związku z sytuacją pandemiczną może się zdarzyć, że część pracowników będzie musiała zostać przekierowana do świadczenia pracy zdalnie. Jeżeli specyfika pracy danego pracownika nie pozwala na realizacje jego obowiązków online, pomyśl o wykorzystaniu kwarantanny na podniesienie jego kwalifikacji. Szkolenia online są sposobem na produktywne wykorzystanie czasu izolacji, a uzupełnienie wiedzy pracownika o aspekty związane z bezpieczną obsługą regałów może w przyszłości zaprocentować mniejszą ilością uszkodzeń w magazynie.

Czym wyróżnia się szkolenie z obsługi regałów z Darlogiem:

Od lat zajmujemy się serwisem, naprawą i kontrolami regałów. Wiemy dokładnie, do jakiego rodzaju uszkodzeń dochodzi w magazynie i mamy pewność, że przynajmniej części z nich można uniknąć. Gdyby pracownicy mieli pełną wiedzę na temat budowy regałów, niebezpieczeństw, jakie generuje naruszenie konstrukcji, a także znali zasady, jakimi cechuje się bezpieczna praca w magazynie, z pewnością liczba uszkodzeń byłaby mniejsza.

DLA KOGO:

  • pracowników magazynu,
  • pracowników przebywających na L4 dłużej niż 30 dni,
  • pracowników, którzy zmienili stanowisko pracy,
  • kierowników magazynu,
  • pracowników służb nadzoru,
  • technicznego i BHP.

KORZYŚCI:

  • spełnienie wymagań przepisów PIP i BHP,
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji,
  • zapoznanie się z zasadami właściwej obsługi urządzeń do składowania i podstawowymi zasadami kompletacji,
  • dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Do pobrania

Regulamin szkoleń online – (plik PDF – 0,36 MB)

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie online (plik – 0,24 MB)

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.