ONLINE - Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie(PRSES)

Kwalifikacje PRSES bez wychodzenia z domu

Na każdym pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy osobom zatrudnionym. W magazynie kluczowe znaczenie ma nadzorowanie stanu konstrukcji regałowej. W tym celu realizowane są regularne kontrole stanu regałów, tzw. przeglądy eksperckie, których specyfika została określona w europejskiej normie “Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń.” (PN-EN 15635)”. Wspomniana norma, poza regularnym kontrolowaniem stanu regałów zaleca również wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji PRSES. Posiadanie w swoich szeregach odpowiednio przeszkolonego PRSES znacznie poprawia bezpieczeństwo pracy w magazynie. Porządkuje także proces zgłaszania i reakcji na powstałe uszkodzenia.

 

Zapraszamy na szkolenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie, realizowane online:

Szkolenie dwudniowe.
Czas trwania (każdego dnia): 9:00 – 13:00
Zgłoszenia: lp.go1696357574lrad@1696357574ainel1696357574okzs1696357574
tel: +48 530 614 027
Koszt szkolenia: podany zostaje w ofercie.
Szkolenie PRSES online

Bezpieczne szkolenie w czasie zagrożenia epidemiologicznego

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 otwarte szkolenia PRSES w formie tradycyjnej zostały odwołane, jednak nadal można uzyskać kwalifikacje PRSES korzystając ze szkolenia realizowanego online. Szkolenie jest prowadzone na żywo, za pośrednictwem platformy internetowej. Nie jest wymagana instalacja żadnego oprogramowania. Aby wziąć udział w szkoleniu, niezbędne jest jedynie posiadanie komputera z dostępem do internetu, aktualną wersją przeglądarki (najlepiej chrome) sprawnym ekranem, głośnikiem oraz (opcjonalnie) mikrofonem (szczegóły dot. wymaganych warunków technicznych znajdują się w regulaminie szkoleń online). Szkolenie jest dwudniowe, realizowane w cyklach po 4h (9:00-13:00), zakończone egzaminem. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa, materiały szkoleniowe oraz kamizelkę PRSES. Dodatkowo, osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają, poza certyfikatem uczestnictwa, również imienną legitymację PRSES.

szkolenia online dla pracowników magazynów

 

Szkolenie PRSES online - dla kogo?

Szkolenie PRSES online jest skierowane w szczególności do pracowników magazynu, którzy mają objąć funkcję PRSES w najbliższym czasie, lub pełnią tę funkcję i chcą uzupełnić swoją wiedzę.
Szkolenie kierujemy w szczególności do:

 • Pracowników magazynów,
 • Kierowników magazynów,
 • Osób wyznaczonych do wykonywania bieżących przeglądów regałów magazynowych,
 • Służb BHP.

Szkolenie PRSES online - uzyskane kwalifikacje

Uczestnicy szkolenia PRSES online:

 • zdobędą wiedzę z zakresu obowiązujących aktów prawnych,
 • poznają zasady dot. kompletowania i przechowywania dokumentacji związanej z konstrukcją regałową,
 • poznają zasady eksploatacji i kontroli systemów regałowych,
 • dowiedzą się, jak powinny wyglądać odbiory regałów, odbiory prac serwisowych,
 • nauczą się pracować z raportem poprzeglądowym (część warsztatowa szkolenia),
 • poznają zasady kwalifikacji uszkodzeń oraz sposoby postępowania z nimi,
 • poznają sposoby zapobiegania uszkodzeniom w przyszłości.

Do pobrania:

Regulamin szkoleń online – (plik PDF – 0,36 MB)

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie online (plik – 0,24 MB)

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.