Certyfikat PRSES - Szkolenie z użytkowania regałów - Darlog

Zamknięte szkolenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczne użytkowanie regałów - PRSES

Szkolenie zamknięte = realizowane dla pracowników jednej konkretnej firmy, w lokalizacji wskazanej przez klienta (np. w siedzibie firmy) 

Europejska norma “Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń” (PN-EN 15635) sugeruje, że każdy użytkownik magazynu powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo urządzeń do składowania (PRSES). Nazwisko tej osoby powinno zostać podane do wiadomości publicznej pracownikom magazynu.

 

PRSES – główne zadania:

PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety) powinna mieć wiedzę na temat dostawców urządzeń do składowania, potrafić ich identyfikować oraz dysponować danymi kontaktowymi. Powinna też na bieżąco określać konieczne szkolenia do utrzymania urządzeń do składowania w bezpiecznych warunkach obsługi. Ponadto, PRSES powinna być świadoma charakteru działań w magazynie i związanych z nimi niebezpieczeństw określonych na podstawie sporządzonych ocen ryzyka. Zadaniem PRSES jest również określenie środków zapobiegawczych stosowanych, aby unikać lub ograni­czać niebezpieczeństwa (np za pomocą instrukcji i/lub znaków).

Szkolenia dla magazynierów Darlog

Szkolenie PRSES z Darlog:

Nasze szkolenie jest prowadzone przez wieloletniego praktyka. Oparte o wszechstronną wiedzę naszego zespołu realizującego nawet najbardziej wymagające zadania z zakresu kontroli, serwisu czy montażu regałów.
Podczas szkolenia omawiane są konkretne przykłady a uczestnicy otrzymują praktyczną, uporządkowaną wiedzę, która pozwoli im bez problemu przejąć nowe obowiązki związane z pełnieniem funkcji PRSES

DLA KOGO:

  • pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w magazynie
  • pracowników wykonujących bieżące przeglądy regałów

KORZYŚCI:

  • zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym w Polsce w zakresie użytkowania i serwisu systemów regałów magazynowych
  • zapoznanie się z zasadami eksploatacji i kontroli systemów regałowych
  • nabycie umiejętności identyfikacji uszkodzeń
  • dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu

DODATKOWO:

  • umiejętność głębszej analizy zaistniałych zdarzeń w magazynie oraz tworzenie gotowych rozwiązań w celu zapobiegania nowym zagrożeniom
  • z chwilą zdania egzaminu otrzymanie certyfikatu „PRSES wg normy EN-PN 15635” wydanego przez firmę Darlog

Do pobrania:

Regulamin szkoleń stacjonarnych – (plik PDF – 0,36 MB)

 

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.