Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów magazynowych - Darlog

Szkolenia dla magazynierów: szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów magazynowych

Jest to szkolenie informujące o specyfice pracy w magazynie.
Dedykujemy je szczególnie nowym pracownikom.

Celem szkolenia stanowiskowego jest zapoznanie pracowników z budową regałów magazynowych, przedstawienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi regałów oraz konsekwencji wynikających z uszkodzenia regałów magazynowych.

Podczas szkolenia omawiane są zasady bezpiecznej pracy w magazynie oraz schemat postępowania w przypadku zaobserwowania uszkodzeń.

Pracownicy magazynu - szkolenie

Na czym polegają nasze szkolenia?

Od lat zajmujemy się serwisem, naprawą i kontrolami regałów. Wiemy dokładnie, do jakiego rodzaju uszkodzeń dochodzi w magazynie i mamy pewność, że przynajmniej części z nich można uniknąć. Gdyby pracownicy mieli pełną wiedzę na temat budowy regałów, niebezpieczeństw, jakie generuje naruszenie konstrukcji, a także znali zasady, jakimi cechuje się bezpieczna praca w magazynie, z pewnością liczba uszkodzeń byłaby mniejsza.

DLA KOGO:

  • pracowników magazynu
  • pracowników przebywających na L4 dłużej niż 30 dni
  • pracowników, którzy zmienili stanowisko pracy
  • kierowników magazynu
  • pracowników służb nadzoru
  • technicznego i BHP

KORZYŚCI:

  • spełnienie wymagań przepisów PIP i BHP
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji
  • zapoznanie się z zasadami właściwej obsługi urządzeń do składowania i podstawowymi zasadami kompletacji
  • dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu stanowiskowym

Do pobrania:

Regulamin szkoleń stacjonarnych – (plik PDF – 0,36 MB)

Regulamin szkoleń online – (plik PDF – 0,36 MB)

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.