Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów magazynowych - Szkolenia dla magazynierów - Darlog

Szkolenia dla magazynierów: Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów magazynowych

Jest to szkolenie informujące o specyfice pracy w magazynie.
Dedykujemy je szczególnie nowym pracownikom.

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z budową regałów magazynowych, przedstawienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi regałów oraz konsekwencji wynikających z uszkodzenia regałów magazynowych.

Podczas szkolenia omawiane są zasady bezpiecznej pracy w magazynie oraz schemat postępowania w przypadku zaobserwowania uszkodzeń.

Pracownicy magazynu - szkolenie

Czym wyróżnia się szkolenie z obsługi regałów z Darlogiem:

Od lat zajmujemy się serwisem, naprawą i kontrolami regałów. Wiemy dokładnie, do jakiego rodzaju uszkodzeń dochodzi w magazynie i mamy pewność, że przynajmniej części z nich można uniknąć. Gdyby pracownicy mieli pełną wiedzę na temat budowy regałów, niebezpieczeństw, jakie generuje naruszenie konstrukcji, a także znali zasady, jakimi cechuje się bezpieczna praca w magazynie, z pewnością liczba uszkodzeń byłaby mniejsza.

DLA KOGO:

  • pracowników magazynu,
  • pracowników przebywających na L4 dłużej niż 30 dni,
  • pracowników, którzy zmienili stanowisko pracy,
  • kierowników magazynu,
  • pracowników służb nadzoru,
  • technicznego i BHP.

KORZYŚCI:

  • spełnienie wymagań przepisów PIP i BHP,
  • podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji,
  • zapoznanie się z zasadami właściwej obsługi urządzeń do składowania i podstawowymi zasadami kompletacji,
  • dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Formularz kontaktowy
close slider