Raport poprzeglądowy w nowej odsłonie

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wprowadzamy w życie raport poprzeglądowy w nowej odsłonie. Ciężko pracowaliśmy nad tym, aby nowy raport był jeszcze bardziej przejrzysty i czytelny oraz żeby w łatwy sposób można było z niego odczytać zalecenia dot. dalszej, bezpiecznej eksploatacji magazynu.

Nowy szablon raportu wchodzi w życie z dniem dzisiejszym, co oznacza, że każdy przeglądrealizowany po 13. lipca 2020 zostanie podsumowany nową dokumentacją.
Oczywiście, nie zmieniamy tego co dobre, dlatego to, czym się do tej pory wyróżnialiśmy, czyli rysunek techniczny, zawierający schemat rozmieszczenia regałów magazynowych wraz z naniesionymi na nie uszkodzeniami pozostaje nadal nieodłącznym elementem raportu.
Niezmienne jest również to, że w naszych raportach poza klasyfikacją uszkodzeń wg wytycznych z normy PN-EN 15635 podajemy również własne zalecenia dot. uszkodzeń nieujętych w/w normie. Zalecenia własne proponujemy, kierując się naszym wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zarówno przeglądów jak i serwisów regałów magazynowych.

By poznać szczegóły dotyczące realizacji przeglądu eksperckiego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu, Angelika Turkot – koordynatorka przeglądów

+48 575 780 293