Regały typu push-back

Regały przepływowe typu push-back zapewniają dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej szczególnie tam, gdzie istnieje potrzeba rotacji produktów. Dostęp do towarów w regałach paletowych push-back następuje tylko z jednej strony. Tego typu regały ułatwiają efektywne zarządzanie produktem.

Regały typu push-back

Specyfika składowania

Regały typu push-back działają w oparciu o zasadę LIFO, co oznacza, że ostatnia umieszczona w tunelu paleta wyjmowana jest z regału jako pierwsza.

Pierwsza włożona paleta do tunelu może zostać osadzona na łożach rolkowych lub specjalnych wagonikach. Każda kolejna wkładana paleta przesuwa poprzedzającą ją paletę w głąb regału.

Z chwilą wyjęcia czołowej palety z regału, kolejne zjeżdżają do przodu. Głębokość i ilość składowanych palet w danym tunelu uzależniona jest od siły i mocy wózka widłowego ładującego paletę z towarem, ponieważ musi on przepchnąć wcześniej umieszczone w regale jednostki ładunkowe.

regały paletowe push-back

Regały paletowe push-back

Przeznaczone do składowania:

Zalety:

dobre wykorzystanie przestrzeni magazynowej

niezależny dostęp do każdego poziomu składowania

ułatwienie kompletacji towaru.

Dostosujemy regały typu push-back do Twoich potrzeb

Wiele ofert w jednym miejscu

Oferujemy regały wszystkich wiodących, europejskich marek, dzięki temu spośród alternatywnych systemów dobierzemy rozwiązanie tego producenta, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Własny zespół konstrukcyjno-projektowy

Przygotujemy projekt regałów według Twoich wytycznych, dostosujemy do specyfiki towarów, a jeśli trzeba, dopasujemy kolor regałów do Twojego magazynu.

Zgodność z europejskimi normami FEM i EN 15512

Wszystkie oferowane przez nas regały magazynowe spełniają wymogi obowiązujące w całej UE.

Od projektu do serwisu – pełna obsługa w jednym miejscu

Integrujemy systemy magazynowe

Nie tylko wyposażymy Twój magazyn w regały, ale dostarczymy też kompleksowe rozwiązania – systemy wspomagające (np. taśmociągi), projekt pod wdrożenie systemu WMS oraz odpowiedniego typu wózki widłowe i urządzenia pomocnicze.

Dostarczamy i montujemy

Zamówione systemy regałowe dostarczymy do Twojej lokalizacji, a nasze ekipy montażowe zamontują je sprawnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zapewniamy przeglądy, serwis i odkup 

Pomożemy Ci zadbać o stan regałów magazynowych – zapewniamy przeglądy eksperckie, prostowanie słupów regałowych i naprawę, a także odkup używanych regałów magazynowych.

Planujesz zakup regałów typu push-back?

Zgłoś się do doradcy ze swojego regionu:

Przygotuj następujące informacje:

  • preferowany sposób pobierania towarów z magazynu (FIFO, LIFO)
  • powierzchnia magazynu
  • rodzaj towarów
  • ilość indeksów

Na podstawie informacji przygotujemy najkorzystniejsze rozwiązanie.