Regały magazynowe – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

W dynamicznym świecie logistyki i efektywnego zarządzania magazynami, regały magazynowe pełnią niezwykle istotną rolę. Stanowią one solidną podstawę, na której opiera się sprawnie działający system składowania i organizacji towarów.

To właśnie dzięki regałom magazynowym możliwe jest zoptymalizowanie przestrzeni, zapewnienie łatwego dostępu do produktów oraz zwiększenie efektywności operacji magazynowych. Przyjrzyjmy się bliżej temu kluczowemu elementowi logistycznemu, który stanowi fundament odpowiedniego zarządzania zapasami.

W tym artykule odkryjemy różne rodzaje regałów magazynowych, a także ich cechy charakterystyczne oraz dodatkowe akcesoria, które zmaksymalizują ich użyteczność.

Czym są regały magazynowe – krótki wstęp

Regał magazynowy to specjalna konstrukcja używana do przechowywania i organizowania różnych produktów w magazynach, centrach dystrybucji, sklepach detalicznych i innych miejscach, gdzie zachodzi potrzeba efektywnego zarządzania przestrzenią składowania.

schemat regału magazynowego

Regały magazynowe są zwykle wykonane z metalu i składają się z pionowych słupów (dwa połączone słupy tworzą ramę) oraz poziomych belek nośnych lub półek, na których umieszcza się towary. Konstrukcja regałów magazynowych może być dostosowana do różnych rodzajów towarów i metod składowania, takich jak składowanie paletowe, na półkach, składowanie wielopoziomowe itd.

Jakie są regały w magazynie? 

Regały magazynowe można podzielić na kilka różnych kategorii, w zależności od różnych kryteriów. Oto podstawowy sposób podziału:

Regały statyczne – to podstawowy rodzaj regałów stosowanych w magazynach i innych miejscach składowania. Składają się z pionowych słupów (ram) i poziomych belek. Charakteryzują się stabilną konstrukcją i służą do przechowywania różnych przedmiotów, takich jak palety, skrzynki, pojemniki, worki czy produkty bezpośrednio na półkach.

 • Regały paletowo-rzędowe  służą do składowania i przechowywania towarów na paletach. Mogą być stosowane zarówno do składowania jednogniazdowego (jedna paleta na poziomie) jak i wielogniazdowego (wiele palet na jednym poziomie).
 • Regały wjezdne – znane również jako regały drive-in lub regały drive-through, w których jednostki towarowe są umieszczane na głębokość, na specjalnych szynach nośnych, które tworzą kanał do składowania towarów. Wózki widłowe wjeżdżają wewnątrz tych kanałów, dokonując załadunku lub wyładunku towarów.
 • Regały półkowe  – składają się z ram pionowych oraz poziomych półek, na których można przechowywać mniejsze produkty, artykuły pakowane w kartony, worki lub inne opakowania.
 • Regały wspornikowe składają się z pionowych słupów, do których przymocowane są wsporniki nośne. Regały tego typu są przeznaczone do składowania towarów dłużycowych.

Regały dynamiczne – umożliwiają automatyczne lub grawitacyjne przesuwanie produktów, celem lepszego zagospodarowania przestrzeni magazynowej i przyspieszenia operacji logistycznych.

 • Regały przepływowe – w których ładunki są umieszczane na pochylonych łożach rolkowych, które pozwalają im poruszać się grawitacyjnie. Dzięki temu, gdy jednostki towarowe są dodawane z jednej strony regału, przesuwają się one grawitacyjnie w stronę przeciwną, umożliwiając pobieranie najstarszych jednostek towarowych jako pierwszych. Przy zastosowaniu tych regałów działa zasada FIFO (First In, First Out – pierwszy przyjęty, pierwszy wydany).
 • Regały kanałowe  – lub inaczej regały PalletShuttle, są odmianą regałów wjezdnych, z tą różnicą, że towary umieszczane są w głąb regału za pomocą specjalnych pojazdów automatycznych. Produkty kładzie się na początku kanału, a następnie przesuwane są dalej na specjalnych szynach nośnych.
 • Regały przesuwne – składają się z serii regałów rzędowych, które są zamontowane na specjalnych wózkach jezdnych umieszczonych na prowadnicach. Te prowadnice umożliwiają przesuwanie regałów wzdłuż nich, otwierając dostęp do konkretnych sekcji lub półek. W celu uzyskania dostępu do danego regału, pozostałe regały są przesuwane, tworząc przejście.

Regały półkowe można podzielić również ze względu na rodzaj tworzywa wykorzystanego do konstrukcji. 

 • Regały stalowe – wykonane z metalowych słupów i belek. Są trwałe, wytrzymałe i powszechnie stosowane w magazynach.
 • Regały z tworzywa sztucznego – wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, takiego jak polipropylen. Są lżejsze i łatwiejsze w montażu niż regały stalowe, ale mają mniejszą nośność.

Oznakowanie regałów magazynowych – co zawrzeć w opisie?

Zapewne często spotykaliście się z tabliczkami zamontowanymi na regałach. Są to tabliczki znamionowe, które służą poprawnemu opisowi konkretnego regału i pełnią niezwykle istotną rolę w życiu magazynu. Właśnie na nich znajdziemy najważniejsze informacje na temat danego systemu regałowego.

tabliczka znamionowa na regale magazynowym

W przypadku opisywania regałów magazynowych ważne jest przede wszystkim uwzględnienie aspektów związanych z ich nośnością, a także obciążeniem. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, które powinno się uwzględnić w opisie:

Nośność: 

 • Regały magazynowe posiadają określoną nośność, czyli maksymalne obciążenie, jakie mogą udźwignąć.
 • Nośność regałów zależy od wielu czynników, takich jak ich konstrukcja, rodzaj materiału, wytrzymałość spawów lub połączeń śrubowych.
 • Może być wyrażona w kilogramach (kg) lub innych jednostkach obciążenia, takich jak tony (t) lub funty (lbs).

Obciążenie jednostkowe: 

 • Obciążenie jednostkowe odnosi się do maksymalnej wagi, jaką można umieścić na pojedynczej półce, belce lub innej jednostce składowania regału.
 • W opisie można uwzględnić obciążenie jednostkowe dla różnych elementów regału, takich jak półki lub belki, aby wskazać, jakie są ich możliwości nośne.

Inne parametry:

 • Wymiary składowanej jednostki paletowej i wymiary znajdującego się na niej towaru z podaniem jednocześnie indywidualnej wagi.
 • W opisie można uwzględnić inne istotne parametry, takie jak wysokość regałów (ilość poziomów), szerokość i głębokość, które mają wpływ na dostępność, konfigurację i wydajność składowania.

Zadbaj o utrzymanie regałów w dobrej kondycji

Dbałość o właściwy stan techniczny regałów magazynowych to nie tylko logiczna gwarancja bezpieczeństwa, ale także prawny obowiązek. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki:

Pracodawca jest obowiązany zapewnić systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ustalić sposoby rejestracji nieprawidłowości i metody ich usuwania.

Oznacza to, że pracodawca musi co roku dokonywać przeglądu swoich regałów, aby zapewnić swoim pracownikom odpowiednie warunki BHP. Brak ważnego przeglądu może skończyć się bardzo nieprzyjemnie: w przypadku jakiegokolwiek wypadku z udziałem regału firma ubezpieczeniowa będzie w pierwszej kolejności sprawdzać naszą dokumentację i od razu wychwyci, że regały miały nieważny przegląd. To może być podstawą do niewypłacenia ubezpieczenia.

Uszkodzony regał to jednak nie jest koniec świata. W zależności od tego jak wygląda konkretne uszkodzenie, możemy zdecydować się na dwie opcje: albo wymieniamy uszkodzone elementy na nowe, albo przeprowadzamy naprawę uszkodzenia na miejscu. Wybór metody pozbycia się usterki uzależniony jest jednak od stopnia zaawansowania uszkodzenia, co musi zostać ocenione przez profesjonalistów w zakresie przeglądu regałów.

Warto zatem zadbać o terminowość przeglądu i właściwy stan  techniczny regałów. Wtedy unikniemy ewentualnych problemów, ale przede wszystkim zapewnimy naszym operatorom magazynowym właściwy poziom bezpieczeństwa.

A co z akcesoriami?

Bezpieczny i w pełni zoptymalizowany magazyn składa się nie tylko z odpowiednio dobranych i zmontowanych regałów magazynowych.  Do tego dochodzą także najróżniejszej maści akcesoria, które nie tylko sprawią, że sama praca operatorów w magazynie będzie znacznie przyjemniejsza i bezpieczniejsza, ale także zabezpieczą regały przed uszkodzeniem.

osłona słupa regału magazynowego

Wśród akcesoriów magazynowych znajdziemy m.in. osłony regałów, bram przejazdowych i tryskaczy, odbojniki gumowe, odboje elastyczne, odbijacze palet, wypełnienia poziomów, wsporniki regałów, barierki i słupki ochronne, a także wygrodzenia. Te wszystkie elementy połączone z dobrze zmontowanymi regałami tworzą sprawny ekosystem, w którym kompletacja zamówień odbywa się płynnie, a pracownicy są chronieni przed ewentualnymi wypadkami w trakcie pracy.

Ile może kosztować regał magazynowy?

Koszt regału magazynowego może znacznie się różnić w zależności od różnych czynników: rodzaj regału, jego rozmiar, konstrukcja, materiały użyte do produkcji, dodatkowe funkcje i akcesoria, a także lokalizacja geograficzna i dostawca.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, regały magazynowe są dostępne w różnych typach, takich jakregały paletowe, regały przepływowe, regały wjezdne, regały przesuwne, regały półkowe, itp. Każdy z tych typów regałów ma swoje specyficzne cechy i ceny siłą rzeczy będą się różnić.

Dodatkowo, rozmiar i konfiguracja regału również będą miały wpływ na jego koszt. Regały naturalnie mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań magazynu. Warto tutaj zaznaczyć, że personalizacja regałów oraz przestrzeni magazynowej jest szczególnie istotna dla optymalnego funkcjonowania magazynu.

Ponieważ ceny regałów magazynowych są uzależnione od wielu czynników, najlepiej skonsultować się z dostawcami w celu uzyskania dokładnych informacji i ofert cenowych, które będą dostosowane do konkretnej sytuacji, warunków i wymagań.

Podsumowanie

Regały magazynowe mają na celu zoptymalizowanie wykorzystania przestrzeni magazynowej, umożliwienie łatwego dostępu do przechowywanych produktów oraz zwiększenie efektywności operacji magazynowych, takich jak załadunek, rozładunek i kompletacja zamówień. Mogą być wykorzystywane do przechowywania różnych rodzajów towarów, od małych artykułów pakowanych w kartony po duże palety.

Można zatem zauważyć, że regały są niezwykle ważnym elementem logistyki i zarządzania magazynem, ponieważ pozwalają organizacjom skutecznie zarządzać swoimi zapasami, minimalizują straty przestrzeni i usprawniają procesy składowania i dystrybucji.