Przegląd regałów – niezbędny proces w Twoim magazynie

Regularne i wnikliwe przeglądy regałów magazynowych nie są jedynie koniecznością, wynikającą z wielu regulacji prawnych ustawodawstwa krajowego i unijnego. Kontrola regałów, zarówno ta codzienna, cotygodniowa, jak i okresowy ekspercki przegląd regałów, to przede wszystkim jedyny skuteczny sposób zapobiegania nieszczęściom, które są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pracowników. A przecież za ich bezpieczeństwo na terenie magazynów pełną odpowiedzialność ponosi pracodawca.

Ponadto, tylko odpowiedni dobór systemów regałowych i profesjonalny montaż regałów oraz systematyczna ocena ich stanu w trakcie eksploatacji, pozwalają przedsiębiorcom uniknąć wysokich i niepotrzebnych kosztów dodatkowych. A takie niepożądane wydatki pojawią się, gdy koniecznością stanie się np.: naprawa regałów, wymiana zniszczonych elementów albo demontaż regałów magazynowych, które nie spełniają norm bezpieczeństwa. Nieuchronny może niekiedy stać się nawet zakup nowego wyposażenia.

Pomijanie przeglądów generuje dodatkowe koszty serwisowe

W magazynie, w którym zaniechano przeprowadzania należytych kontroli, prócz wydatków poniesionych na serwis regałów, trzeba spodziewać się jeszcze innych strat. Będą to na przykład te, wynikające z uszkodzenia towaru, przestojów i ograniczeń, wywołanych przez naprawę uszkodzonych modułów, czy zmniejszenie potencjału magazynowego hali wskutek obecności stref wyłączonych z użycia. Jeśli zaniedbamy obowiązek nałożony przez polskie prawo i znowelizowaną normę europejską (PN-EN 15 635), jakim jest, odbywający się przynajmniej raz na 12 miesięcy, ekspercki przegląd techniczny regałów magazynowych, możemy liczyć się ponadto z przykrymi konsekwencjami ze strony urzędów kontrolujących.

Warto pamiętać również, że coroczny przegląd regałów to także częsty wymóg producentów w umowie gwarancyjnej i konieczny warunek, by uzyskać ewentualne odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej w przypadku uszkodzenia towarów przechowywanych na terenie hali. Podsumowując: tylko systematycznie przeprowadzane kontrole i przeglądy eksperckie umożliwiają w porę wykryć ewentualne uszkodzenia regałów i pozwalają na czas wyeliminować zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi, towarów i interesów właścicieli powierzchni magazynowych.

Dobra organizacja magazynu to nie tylko odpowiedni dobór i montaż regałów magazynowych…

Sprawnie funkcjonujący, dobrze zorganizowany i bezpieczny magazyn to cel każdego przedsiębiorcy w tej branży. Wyzwanie rozpoczyna się od wyboru producenta i odpowiedniego typu regałów z jego oferty. Możliwości jest wiele, warto w tym wypadku zdać się na profesjonalistów, firmy z dużym doświadczeniem, kompleksowym i indywidualnym podejściem do wszystkich potrzeb swoich klientów. Rozsądnym rozwiązaniem (często również przy tym oszczędniejszym) jest zakup regałów u fachowców, którzy oferują montaż własnych produktów i gwarantują serwis regałów magazynowych ze swojej oferty.

Jeśli o oszczędnościach mowa, warto poczynić jedną istotną uwagę: gdy dokonujemy zakupu wyposażenia hali czy zabieramy się za montaż regałów magazynowych, cennik to ważny parametr, ale nie może on być decydujący. Najgroźniej jednak wygląda sytuacja, gdy koszt montażu jest jedynym czynnikiem, który właściciel magazynu skłonny jest brać pod uwagę. Tymczasem składanie regałów magazynowych przez ekipy nienależycie doświadczone, niedostatecznie kompetentne lub pozbawione nowoczesnych przyrządów i narzędzi pomiarowych, niesie za sobą duże ryzyko. Nie ważne czy chodzi o montaż regałów paletowych, czy wysoce skomplikowany montaż regałów wjezdnych, najistotniejszy powinien być, zawsze i przede wszystkim, profesjonalizm zatrudnianych fachowców.

Fachowość montażu gwarancją bezpieczeństwa pracowników

Gwarancją bezpieczeństwa personelu magazynu jest bowiem należyta fachowość montażu regałów. Ona także będzie bezpośrednio wpływać na funkcjonalność magazynu i jego stan techniczny w przyszłości. Podobnie sprawa wygląda, gdy chodzi o późniejszą staranność w zakresie bieżącej i okresowej kontroli stanu wyposażenia hali. Powracamy tu znowu do kwestii priorytetowego traktowania obowiązkowych przeglądów regałów.

Podkreślmy to jeszcze raz: prewencyjne kontrole są koniecznością – tylko one gwarantują wczesną identyfikację nieprawidłowości i uniknięcie przykrych, kosztownych konsekwencji. Innymi słowy, kiedy na przykład rozpoczynamy montaż regałów wysokiego składowania, miejmy w pamięci, że konsekwencją błędów popełnionych na tym etapie, będzie zapewne szybki wzrost kosztów, jaki przyniesie wymuszony tymi potknięciami, rychły serwis regałów magazynowych. O tym, że są to znaczne utrudnienia dla pracy magazynu i niebagatelne straty finansowe, nikogo przekonywać chyba nie trzeba.

Tylko profesjonalnie prowadzone przeglądy regałów podnoszą bezpieczeństwo pracy w magazynie

Obligatoryjne, z punktu widzenia obowiązujących przepisów, bieżące kontrole przeprowadzane przez personel i osoby odpowiedzialne w magazynie za bezpieczeństwo pracy oraz inspekcje eksperckie, przyniosą oczekiwane rezultaty jednak tylko wówczas, gdy będą odbywały się w sposób należyty, zgodny z obowiązującymi wytycznymi.

Sprawą oczywistą jest, chociażby konieczność zachowania dyscypliny w stosunku do wszystkich terminów. Opóźnianie przeglądu, a tym bardziej jego zaniechanie może mieć fatalne skutki. Niedokładna kontrola, ocena prowadzona przez osoby niewyszkolone, niestosowanie lub błędne użycie oznaczeń stref zagrożenia –  te i wiele innych uchybień mogą stać się przyczyną tragedii, a w najlepszym przypadku licznych kłopotów. Wracając do wcześniejszego przykładu: łatwo wyobrazić sobie naprawdę dramatyczne konsekwencje, gdy przegląd regałów wysokiego składowania jest odraczany czy przeprowadzany bez należytej sumienności, przez osoby niewykwalifikowane, niedoświadczone lub przy użyciu niedostatecznie precyzyjnych narzędzi.

Uzupełnieniem bieżących inspekcji prowadzonych przez osobę pełniącą funkcję PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety) są oczywiście eksperckie kontrole regałów: precyzyjne, kompleksowe i zakończone przejrzystym raportem. Fachowiec, któremu zlecimy przegląd regałów magazynowych, musi dysponować pełną wiedzą techniczną dotyczącą konstrukcji regałów magazynowych, ich montażu oraz zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Tylko wysoko wykwalifikowany i doświadczony kontroler, wyposażony w profesjonalne narzędzia do pomiaru uszkodzeń, znający przepisy i normy dotyczące regałów, będzie w stanie prawidłowo ocenić stan wyposażenia magazynu i wykryć elementy wymagające naprawy lub wymiany. Dostarczy on również zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji i naprawy regałów w opracowanej dokumentacji. Dzięki czemu kontrola regałów faktycznie przełoży się na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pracowników i towarów przechowywanych w magazynie.