Kontrola regałów - Przegląd techniczny regałów magazynowych - Darlog

Wykonując regularne kontrole, dbasz o bezpieczeństwo swoich pracowników.

Regularne kontrolowanie stanu regałów magazynowych to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo pracowników, to także obowiązek regulowany wymogami Ministerstwa Gospodarki oraz znowelizowaną normą europejską (PN-EN 15 635).

By poznać szczegóły dotyczące realizacji przeglądu eksperckiego, zapraszamy do lektury  artykułu zamieszczonego poniżej, lub do bezpośredniego kontaktu z koordynatorką przeglądów – Angeliką Turkot

+48 575 780 293

Koordynatorka przeglądów w Darlog
Inspektorzy realizujący obowiązkowe coroczne przeglądy regałow magazynowych

Wykonamy profesjonalny montaż, przegląd i serwis regałów magazynowych bez względu na producenta!

Jako niezależni eksperci wykonujemy bieżące i eksperckie przeglądy regałów realizowane poprzez zespół doświadczonych inspektorów. Na zlecenie naszych klientów dokonujemy w ich imieniu również odbiorów technicznych nowych instalacji regałowych-sprawdzamy poprawność wykonania montażu oraz kompletność dokumentacji technicznej.

Wyceń przegląd regałów.

Dysponujemy profesjonalnymi narzędziami do pomiaru i klasyfikacji uszkodzeń. Jako nieliczni na rynku wykonujemy szkic rozmieszczenia regałów wraz z zaznaczeniem miejsc uszkodzonych elementów.

Wykonujemy kontrole wszystkich wiodących marek, a będąc firmą niezwiązaną z żadnym producentem, mogą mieć Państwo pewność, że skontrolowana zostanie również jakość usługi świadczonej przez dostawców regałów.

Przegląd ekspercki z Darlog – praktyczne informacje

Cel przeglądu eksperckiego


Korzyści, jakie daje terminowa realizacja przeglądów:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom – w porę zidentyfikowane uszkodzenia i podjęte naprawy są gwarancją bezpieczeństwa w magazynie.
  • Spokojna głowa w przypadku kontroli-realizacja regularnych przeglądów i posiadanie dokumentacji poprzeglądowej jest jedynym sposobem na to, by w przypadku kontroli (np. PiP) uniknąć poważnych konsekwencji
  • Poprawa wizerunku w oczach klientów – regularnie wykonywane przeglądy i serwisy dają klientom pewność, że ich towar jest składowany w sposób bezpieczny.
  • Sprawnie prowadzone serwisy – przejrzysty raport ułatwia pracę ekipom serwisowym. Jako firma wykonująca serwisy wiemy dokładnie jakie informacje są niezbędne i jak je przedstawić w przejrzystym raporcie.

Umocowania prawne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki:

Na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Norma europejska natomiast precyzuje dokładniej kto, z jaką częstotliwością i w jaki sposób powinien przeprowadzać przeglądy regałów.

Oględziny
PRSES powinna zapewnić, że przeglądy te są przeprowadzane co tydzień lub w innych regularnych odstępach czasu określonych na podstawie oceny ryzyka. Należy przechowywać formalne pisemne raporty z przeglą­dów.

Przeglądy eksperckie
Osoba odpowiedzialna w zakresie techniki powinna przeprowadzać przeglądy w odstępach nie większych niż 12 miesięcy. Pisemne raporty powinny być przekazywane PRSES wraz z obserwacjami i propozycjami koniecznych działań.

Nasi pracownicy wykonują kilkaset przeglądów rocznie, dzięki czemu, z każdym kolejnym zleceniem pogłębiają swoją wiedzę na temat uszkodzeń regałów i wszelkich możliwych nieprawidłowości.

Korzyści z realizacji przeglądu z Darlogiem

Co wyróżnia naszą ofertę?

Pracownik magazynu dokonujący kontroli regałów

  • Wykonujemy przeglądy regałów WSZYSTKICH typów i producentów.
  • Profesjonalne wyposażenie kontrolerów-podczas przeglądów wykorzystujemy profesjonalne narzędzia do pomiaru uszkodzeń.
  • Wiedza i doświadczenie-posiadamy wyszkolonych i doświadczonych kontrolerów (wykonujemy kilkaset przeglądów rocznie).
  • Przejrzysty raport-zawierający schemat hali z naniesionymi uszkodzeniami i listą zaleceń.
  • Kompleksowe podejście – oszczędność czasu – oferujemy części zamienne i wykonujemy  serwisy poprzeglądowe w oparciu o własną, zaufaną ekipę montażową.
  • Jeden obowiązek mniej – nasi klienci nie muszą pamiętać o kolejnych przeglądach-robimy to za nich.

Wykaz elementów podlegających kontroli podczas przeglądu

Wykonywany przez nas zakres przeglądu eksperckiego jest zgodny z normą PN EN 15635. Sprawdzeniu podlegają przede wszystkim:

  • uszkodzenia konstrukcji regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i belek,
  • wypionowanie rzędów regałów,
  • losowo wybrane wygięcie belek regałowych
  • stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe,
  • stan posadzki w magazynie,
  • składowanie towaru na paletach i w regale,
  • obecność i aktualność tablic znamionowych,
  • poprawność obciążenia regału,
  • niezbędna dokumentacja instalacji regałów.

Każdy przegląd ekspercki zakończony jest dokumentacją poprzeglądową zawierającą szkic ustawienia regałów wraz z zaznaczonymi uszkodzeniami.

Jak wygląda dokumentacja poprzeglądowa?

Strefa zielona
Wymaga jedynie nadzoru.
Nie wymaga redukcji obciążenia ani naprawy elementów. Są to elementy zarejestrowane, jako nadające się do dalszej eksploatacji do czasu kolejnego przeglądu. Podczas kolejnego przeglądu konieczne będzie ponowne zaklasyfikowanie uszkodzenia.

Strefa żółta
Niebezpieczne uszkodzenia, wymagające reakcji w możliwie najszybszym terminie.
Konieczna wymiana uszkodzonego elementu. Jest to strefa, gdzie uszkodzenia są na tyle poważne, iż konieczne są prace naprawcze, ale nie są tak niebezpieczne, by konieczne było natychmiastowe odciążenie zagrożonych obszarów. Gdy już dojdzie do zdjęcia towaru w tym obszarze, to ponownie będzie można go załadować tylko po wcześniejszej naprawie uszkodzonych części regału. Do czasu przeprowadzenia napraw użytkownik powinien wyizolować zagrożone strefy tak, aby nie doszło do ich obsługi. Każde żółte uszkodzenie, jeśli nie zostanie naprawione w terminie do czterech tygodni od czasu jego zgłoszenia, staje się uszkodzeniem czerwonym.

Strefa czerwona
Bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania.
Odnosi się do sytuacji, w których poziom krytyczny uszkodzenia został osiągnięty bądź przekroczony. Obszary muszą być natychmiast odciążone oraz oznakowane tak, aby nie było możliwości ich obsługi do czasu przeprowadzenia napraw. Najczęściej naprawy dokonuje się poprzez wymianę uszkodzonego elementu lub w przypadku uszkodzeń słupów ram regałowych poprzez bardzo poważne uszkodzenie wymagające natychmiastowego działania. Odnosi się do sytuacji, w których poziom krytyczny uszkodzenia został osiągnięty bądź przekroczony. Obszary muszą być natychmiast odciążone oraz oznakowane tak, aby nie było możliwości ich obsługi do czasu przeprowadzenia napraw. Najczęściej naprawy dokonuje się poprzez wymianę uszkodzonego elementu lub w przypadku uszkodzeń słupów ram regałowych poprzez naprawę metodą ROS (innowacyjna metoda, niewymagająca rozładunku regałów).

Każdy przegląd ekspercki zakończony jest sporządzeniem raportu. Zawiera on szkic ustawienia regałów wraz z zaznaczonymi uszkodzeniami oraz zaleceniami napraw. Uszkodzenia oznaczane są wg schematu:

Co po przeglądzie, czyli możliwość naprawy, bez zdejmowania palet.

Na podstawie dokumentacji poprzeglądowej, na życzenie klienta możemy przygotować ofertę serwisu. Nasze sprawdzone ekipy montażowe wykonują naprawy regałów metodą tradycyjną, poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe lub poprzez prostowanie słupów systemem ROS (5-letnia gwarancja na naprawione słupy).

W tradycyjnej metodzie do naprawy wykorzystujemy części zamienne z zasobów klienta lub dostarczone przez nas. Oferujemy elementy większości producentów, tj. Mago, Stow, Mecalux, Jungheinrich, Wandalex, Feralco, Meta, SSI Schaefer, Nadcon, Bito, MGL, Proman, Esmena, Esnova, Schulte Lagertechnik i innych.

W drugim przypadku naprawa uszkodzonego słupa odbywa się bez zdejmowania palet, przy pełnym obciążeniu regału, co oszczędza czas, pieniądze i środowisko oraz nie dezorganizuje pracy magazynu (naprawa trwa do 30 minut). Dodatkowo, naprawiony słup regałowy odzyskuje swoje pierwotne właściwości, co potwierdzają liczne certyfikaty (udzielone m.in. przez: Dekra, Instytut Inżynierii Dr Möll, Uniwersytet w Oksfordzie, Bureau Veritas). Ten typ usługi, dzięki współpracy z ROS Polska realizujemy jako jedyni w Polsce.