Profesjonalne szkolenie dla magazyniera

Szkolenia dla pracowników magazynów to fundament, na którym należy oprzeć budowę bezpieczeństwa w każdej, mniejszej i większej, hali magazynowej. Tylko pracownik właściwie przygotowany do pracy w magazynie, wyposażony w szczegółową i praktyczną wiedzę na temat konstrukcji regałów, typowych uszkodzeń, właściwych sposobów reakcji na potencjalne odstępstwa od norm bezpieczeństwa, będzie potrafił w porę dostrzec zagrożenie i będzie wiedział jak na co dzień prawidłowo obsługiwać regały magazynowe.

Szkolenia magazynowe to także skuteczny sposób dla właścicieli obiektów służących składowaniu na to, by straty wynikające z nieodpowiedniej eksploatacji wyposażenia magazynu zredukować do minimum.

Troska o to, by szkolenia stanowiskowe objęły cały personel, miały odpowiedni program, dostosowany do charakteru obowiązków danego pracownika i reprezentowały odpowiedni poziom merytoryczny to zatem sprawa najwyższej rangi. Kierowanie magazynierów na szkolenia to nie tylko kwestia dopełnienia obowiązków narzuconych przez przepisy PIP i BHP, ale przede wszystkim działanie w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem. Każdy początkujący magazynier powinien zostać odpowiednio przeszkolony, nim przystąpi do wykonywania swoich obowiązków. Podobnie sprawa wygląda z przedstawicielami załogi, którzy powracają do pracy po dłuższej przerwie, np. spowodowanej długotrwałą chorobą. W interesie każdego zawiadującego pracą magazynu leży to, by do pracy w magazynie nie zostały dopuszczone osoby bez odpowiednich kursów. Taka osoba staje się bowiem realnym zagrożeniem dla innych pracowników, dla sprzętu wykorzystywanego w obiekcie, składowanego towaru itp.

Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów

Podstawowe szkolenie BHP magazynier powinien odbyć zgodnie z nakazami obowiązującego prawa, ale o to by przydatność tego kursu dla pracowników była na wystarczającym poziomie, powinno się zadbać przynajmniej z kilku powodów. Każde szkolenie BHP, stanowiskowe czy ogólne, kończy się wydaniem certyfikatu, zaświadczenia. Nie może jednak być tak, że dokument ten staje się celem samym w sobie. Rzeczywistą korzyścią płynącą ze szkoleń powinny być praktyczne umiejętności zatrudnionej w magazynie załogi, a nie, potocznie mówiąc – „papierek”.

Dobrej jakości szkolenie dla magazyniera powinno opierać się na konkretnych, z życia wziętych przykładach, bogatym doświadczeniu osób, które na co dzień stykają się z realiami tego specyficznego środowiska pracy.

Kurs musi także obejmować kompletny zasób wiadomości dotyczących budowy regałów magazynowych, typów uszkodzeń, którym one ulegają i najczęstszych błędów popełnianych przez obsługę magazynu, prowadzących do większych i mniejszych zniszczeń wyposażenia obiektu. Wiedza ta powinna sprzyjać ponadto zrozumieniu mechanizmów powstawania uszkodzeń i wykształceniu wzorców postępowania w sytuacji, gdy pracownik magazynu zaobserwuje zaistniałe już wady i zniszczenia lub dostrzeże nieprawidłowości, które mogą finalnie stać się przyczyną uszkodzeń.

Wskazanie i wyuczenie właściwych sposobów reagowania w obliczu zarówno faktycznego, jak i potencjalnego zagrożenia jest bowiem jednym z kluczowych czynników, który wpływa na bezpieczeństwo całej załogi obsługującej magazyn.

Jest też skuteczną metodą na niwelowanie kosztów związanych z naprawą regałów, wózków widłowych, elementów konstrukcyjnych budynku i strat wywołanych zniszczeniem składowanych towarów. Szkolenie stanowiskowe z obsługi regałów magazynowych to kurs podstawowy, dedykowany wszystkim, którzy swoje pracownicze obowiązki wykonują na terenie hali magazynowej. Dotyczy to zarówno pracowników szeregowych, jak i stanowisk kierowniczych. Bardziej wyspecjalizowane kursy z kolei, jak na przykład szkolenie PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety)(z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety), powinny odbyć osoby, które piastują stanowiska stricte związane z nadzorem i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo w hali. Bardzo korzystnym działaniem, z punktu widzenia wszystkich użytkowników hal magazynowych, jest uzupełnienie tego szkolenia o profesjonalny kurs z bieżących przeglądów regałów w przypadku choćby części załogi.

Szkolenie dla magazyniera oferowane przez Darlog

Dzięki długiej obecności na rynku Darlog i jego pracownicy dobrze znają realne potrzeby właścicieli i pracowników magazynu. Nasi eksperci doskonale wiedzą, które zagadnienia są interesujące i przydatne dla osób obsługujących magazyn, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia, a które nauki praktycznych umiejętności. Już od ponad dekady zajmujemy się logistyką wewnątrzzakładową. Klienci powierzają nam swoje różnorodne problemy związane z gospodarką magazynową i bezpieczeństwem. Dokładamy wszelkich starań, by proponowane przez nas rozwiązania miały charakter kompleksowy, bazowały na najnowszej wiedzy technicznej, realizowały wymogi stawiane przez krajowe i unijne przepisy. Jesteśmy doświadczonymi praktykami i teoretykami. Współpracowaliśmy z Wyższą Szkołą Logistyki, angażujemy się w projekty Unii Europejskiej, wykładamy naszą wiedzę studentom z katedry Transportu i Logistyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizujemy się w usługach montażu regałów, przebudowach hal, naprawach serwisowych, prowadzimy przeglądy eksperckie i szkolenia. Magazyn to naturalne środowisko naszego działania, dlatego z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że żadna tematyka z nim związana nie ma dla nas tajemnic. W swojej ofercie posiadamy kilka typów szkoleń, które najlepiej odpowiadają potrzebom załóg magazynów.

Są to następujące kursy:

W związku z obecną sytuacją pandemiczną, na życzenie klienta szkolenia realizujemy w najbezpieczniejszej z możliwych form – online. 

Dowiedz się więcej: 

  • napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • zadzwoń: +48 530 614 027