Katalog DARLOG 2020 (plik PDF – 3,9 MB)

Regulamin Szkoleń on-line DARLOG=”https://www.darlog.pl/wp-content/uploads/2019/06/DARLOG_broszura_2018b.pdf”>Przeglądy eksperckie regałów magazynowych – broszura (plik PDF – 0,5 MB)

Ulotka szkolenia dla pracowników magazynu (plik PDF – 0,94 MB)

ROS Polska – ulotka (plik PDF – 0,92 MB)

Regulamin działu szkoleń  (plik PDF – 0,67 MB)

Formularz zgłoszeniowy PRSES  (plik PDF – 0,03 MB)

Regulamin szkoleń on-line (plik – 0,36 MB)

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie online (plik – 0,24 MB)

Załącznik nr 1 do regulaminu – oświadczenie o odstąpieniu od udziału w szkoleniu (plik – 0,3 MB)