• Start
  • Realizacje
  • Projekt, optymalizacja powierzchni, przeprowadzka, serwis

Projekt, optymalizacja powierzchni, przeprowadzka, serwis

Inwestor

Grupa Millano jest producentem wyrobów cukierniczych, w jej portfolio znajdują się marki takie jak Baron, Pomorzanka, Hibbi czy Elitchoco.

Zadanie

Wykonanie projektu aranżacji regałów, optymalizacja powierzchni magazynu, dostawa nowych regałów, przeniesienie regałów z istniejącego obiektu do nowej hali.

Opis realizacji

W roku 2017 r. nasza firma została wybrana na wykonawcę projektu aranżacji nowej hali magazynowej, dostawcę nowych regałów oraz podmiotu, który przeprowadzi demontaż, przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji dotychczas używanych regałów.

W pierwszej kolejności dokonaliśmy zmiany w projekcie budowlanym, dzięki czemu możliwe było zaoszczędzenie ok. 440 mq, nie tracąc ilości składowanych palet. Oszczędności roczne w wyniku tego zabiegu szacowane są na ok. 120.000 PLN netto (zmniejszenie kosztu najmu, ogrzewania, podatków, oświetlenia, dróg transportowych itp.), czyli co roku można byłoby zakupić nowy wózek widłowy, a wydatki związane z wykonaniem koncepcji aranżacyjnej spłaciły się momentalnie.

W drugiej kolejności zostały dostarczone i zamontowane nowe regały paletowo-rzędowe w ilości ok. 4900 mp.

Największym i najtrudniejszym zadaniem było zdemontowanie regałów w istniejącej hali, przewiezienie ich i zamontowanie w nowej lokalizacji odległej o ok. 10km. Wszystko to musiało zostać przeprowadzone w taki sposób, aby przyjęcia i wydawania towarów mogły być realizowane na bieżąco. Aby nie generować niepotrzebnych przestojów w pracy magazynu wraz z Inwestorem opracowaliśmy dokładny harmonogram prac montażowych, załadunkowych i transportowych. Do zdemontowania, przewiezienia i ponownego montażu było prawie 7500 mp. Czas na wykonanie prac montażowych wynosił 14 dni, zaś cała operacja obejmowała wykonanie prawie 300 kursów transportowych.

Całość prac została zakończona zgodnie z harmonogramem, a klienci Inwestora nie odczuli zmiany lokalizacji magazynu wysyłkowego.

Oprócz wspomnianych prac dostarczyliśmy i zamontowaliśmy osłony regałów w przejazdach, siatki ochronne nad przejazdami, osłony ścian i tablice numeryczne. Dotychczas używane regały zostały sprawdzone pod względem uszkodzeń mechanicznych i w miarę możliwości wymienione lub naprawione systemem ROS.