Projekt, optymalizacja powierzchni, montaż regałów

Inwestor

Firma działa w Polsce od 2005r. i jest częścią międzynarodowej grupy Hendi, zajmującej się od ponad 70 lat produkcją i handlem profesjonalnym wyposażeniem gastronomicznym w całej Europie.

Zadanie

Wyposażenie magazynu w system regałów paletowych i półkowych oraz wykonanie projektu logistycznego, którego celem było zaaranżowanie nowego magazynu wysokiego składowania.

Opis realizacji

W 2013r. dostarczyliśmy rzędowe regały magazynowe w ilości ok. 3000mp. oraz regały półkowe. Połączenie regałów półkowych z rzędowymi było odpowiedzią na potrzeby klienta związane ze składowaniem towarów wymagających ręcznej kompletacji. Aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń magazynu regały półkowe do składowania drobnicy zostały umieszczone pod regałami paletowymi. Dodatkowo, regały półkowe zostały wstawione w poprzek regału paletowego tak, aby osoba kompletująca nie stała w korytarzu pracy wózka widłowego, co zwiększyło bezpieczeństwo pracy.

Dodatkowo, zostaliśmy również poproszeni o przygotowanie koncepcji funkcjonowania planowanego magazynu wysokiego składowania. Naszym zadaniem było opracowanie koncepcji wraz z założeniami budowlanymi, na podstawie których architekci dopasowaliby bryłę i konstrukcję budynku. Takie podejście w znaczny sposób oszczędza koszty wybudowania hali magazynowej, gdyż niweluje zbędne przestrzenie magazynowe.

Głównym celem projektu było umieszczenie ok. 12.000 miejsc paletowych na jak najmniejszej powierzchni magazynowej oraz przyspieszenie kompletacji towarów. Aby zrealizować główne cele inwestora postanowiliśmy zastosować różne systemy składowania. Strefa zapasów została zaaranżowana w regały wysokiego składowania obsługiwane wózkiem wąskiego korytarza pracy, zaś do kompletacji drobnicy wybraliśmy system miniload (AKL). Dodatkowo asortyment posiadający co najmniej 10 palet będzie składowany w regałach blokowych (regał przepływowy), co również zmniejszyło zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.

W wyniku prac projektowych zmniejszyliśmy planowane wymiary hali o ok. 1000mq, w porównaniu do aktualnej sytuacji i zwiększyliśmy ilość składowanych palet o ok. 35%.

Dodatkowo regał Miniload spowoduje przyspieszenie kompletacji towaru przy wykorzystaniu mniejszej ilości pracowników. Przy tej operacji spodziewana jest redukcja personelu na poziomie ok. 60%.