Kiedy wybrać składowanie blokowe, a kiedy składowanie rzędowe? - Darlog

Kiedy wybrać składowanie blokowe, a kiedy składowanie rzędowe?

Składowanie blokowe i rzędowe

Składowanie blokowe to kluczowy element logistyki i zarządzania magazynem, który odgrywa istotną rolę w efektywnym przepływie towarów i materiałów w różnych branżach. W tym artykule omówimy pojęcia składowania blokowego i rzędowego, ich wady i zalety, a także wytłumaczymy, kiedy zdecydować się na pierwsze lub drugie rozwiązanie.

Składowanie blokowe – definicja

Składowanie blokowe, znane także jako blokowy system składowania, to metoda magazynowania, w której towary są przechowywane w jednym lub więcej blokach lub segmentach przestrzeni magazynowej. Każdy blok może zawierać jednorodny rodzaj towarów lub materiałów, co ułatwia zarządzanie zapasami. Kluczowym elementem składowania blokowego jest wykorzystanie dostępu do produktów poprzez jedną stronę, co oznacza, że towary są dostępne tylko z jednego kierunku.

W efektywnym zarządzaniu składowaniem blokowym ważne są odpowiednie strategie, takie jak:

 • Rotacja zapasów: Warto stosować strategie rotacji zapasów, takie jak FIFO (First-In-First-Out) lub LIFO (Last-In-First-Out), w zależności od rodzaju przechowywanych produktów.
 • Kategoryzacja produktów: Produkty o różnych wymaganiach lub przepustowości mogą być przechowywane w oddzielnych blokach.
 • Monitorowanie stanu zapasów: Systemy monitorowania stanu zapasów pozwalają na bieżąco śledzić ilość i dostępność produktów.

Składowanie blokowe

Zalety składowania blokowego

Składowanie blokowe ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to popularna metoda magazynowania w wielu branżach. Jedną z głównych korzyści jest efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Dzięki temu można maksymalizować ilość przechowywanych produktów na danej powierzchni, co z kolei może prowadzić do oszczędności miejsca i kosztów operacyjnych.

Składowanie blokowe jest również zazwyczaj łatwe do zarządzania, ponieważ towary są grupowane i przechowywane w jednorodnych blokach lub regałach. To uporządkowane podejście ułatwia zarządzanie zapasami oraz śledzenie ilości produktów, co pomaga w unikaniu braków i nadmiarów.

Dodatkową zaletą jest optymalizacja przepływu towarów. Produkty mogą być ustawiane w logiczny sposób, co ułatwia ich przemieszczanie w magazynie. Pracownicy lub urządzenia magazynowe, takie jak wózki widłowe, mogą bezproblemowo dostarczać towary do miejsca przeznaczenia, co zwiększa wydajność operacji magazynowych.

Składowanie blokowe jest również często stosowane w przypadku towarów o podobnych właściwościach lub wymaganiach składowania, co pomaga w zachowaniu porządku i segregacji produktów. To szczególnie ważne w magazynach obsługujących różne rodzaje towarów.

Ostatecznie składowanie blokowe może przyczynić się do zwiększenia wydajności, optymalizacji przestrzeni i ułatwienia zarządzania zapasami, co sprawia, że jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorstw.

A może składowanie rzędowe?

Składowanie rzędowe to jedna z technik składowania stosowana w magazynach i centrach dystrybucji. Jest to metoda, w której towary są przechowywane wzdłuż jednego rzędu regałów lub półek. W przeciwieństwie do tradycyjnego składowania paletowego, gdzie towary są umieszczane jeden na drugim, w składowaniu rzędowym towary są umieszczane jeden obok drugiego wzdłuż jednej ścieżki.

Kluczowe cechy składowania rzędowego to:

 • Jednokierunkowy dostęp
 • Optymalizacja przepływu
 • Efektywne wykorzystanie przestrzeni
 • Zastosowanie w branżach detalicznych
 • Dostosowanie do potrzeb składowania

Składowanie rzędowe może być szczególnie przydatne w magazynach o ograniczonej przestrzeni lub wtedy, gdy istnieje potrzeba zoptymalizowania dostępu do produktów. Jednak jego skuteczność zależy od odpowiedniego zarządzania przepływem towarów i monitorowania stanu zapasów, aby zapewnić płynność operacji magazynowych.

Składowanie rzędowe

Na jaki rodzaj składowania powinniśmy się zdecydować?

Decyzja o tym, czy stosować składowanie blokowe czy składowanie rzędowe, zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj towarów, dostępna przestrzeń magazynowa, przepływ towarów, efektywność operacyjna i preferencje firmy. Oto kilka wskazówek, które pomogą określić, kiedy stosować składowanie blokowe, a kiedy składowanie rzędowe:

Składowanie blokowe

 • Podobne rodzaje towarów: Składowanie blokowe jest bardziej odpowiednie, gdy przechowuje się towary o podobnych rodzajach, rozmiarach lub wymaganiach składowania. Jest to szczególnie przydatne, gdy towary są dostarczane i odbierane w dużych partiach.
 • Wysoka różnorodność produktów: Jeśli magazyn zawiera różnorodność produktów, ale każdy rodzaj jest składowany w odrębnym bloku, to składowanie blokowe może być bardziej efektywne w utrzymaniu porządku i segregacji produktów.
 • Zarządzanie paletami: Składowanie paletowe jest jednym z rodzajów składowania blokowego i jest idealne do przechowywania towarów na paletach. Jeśli twoja firma często obsługuje duże ilości palet, składowanie blokowe może być preferowaną opcją.
 • Optymalizacja przestrzeni: Składowanie blokowe jest skuteczne w maksymalizowaniu wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej, szczególnie w przypadku, gdy przestrzeń jest ograniczona.

Składowanie rzędowe

 • Towary o różnych wymiarach: Składowanie rzędowe może być bardziej odpowiednie, gdy przechowuje się towary o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, które można umieścić jeden obok drugiego wzdłuż jednego rzędu.
 • Zoptymalizowany przepływ towarów: Jeśli priorytetem jest zoptymalizowanie przepływu towarów i szybki dostęp do produktów, składowanie rzędowe może pomóc skrócić czas potrzebny na pobieranie produktów.
 • Składowanie kartonowe: Składowanie rzędowe jest często stosowane w przypadku przechowywania produktów w opakowaniach jednostkowych lub kartonach. Jest to przydatne w branżach detalicznych, gdzie dostęp do produktów jest częsty.
 • Optymalizacja dostępu: Składowanie rzędowe może ułatwić zarządzanie dostępem do produktów, szczególnie w przypadku magazynów, w których pracownicy lub urządzenia magazynowe muszą często przemieszczać się między regałami.
 • Łatwe monitorowanie stanu zapasów: Składowanie rzędowe ułatwia monitorowanie stanu zapasów, ponieważ towary są przechowywane wzdłuż jednego rzędu, co ułatwia kontrolę ilości produktów.

Ostateczna decyzja dotycząca stosowania składowania blokowego lub rzędowego powinna uwzględniać konkretne potrzeby i charakterystykę magazynu lub centrum dystrybucji. W niektórych przypadkach (jeśli dostępna przestrzeń magazynowa na to pozwala) może być korzystne zastosowanie obu tych technik, w zależności od rodzaju przechowywanych towarów.

Jakie regały wybrać do składowania blokowego i rzędowego?

Składowanie blokowe wymaga specyficznego wyposażenia magazynowego, a konkretniej odpowiednich regałów magazynowych, które umożliwią efektywne przechowywanie i obsługę produktów. Możemy zatem wykorzystać:

 • Regały przepływowe – gdzie ładunki zostają umieszczone na pochyłych łożach z rolkami, co pozwala im przemieszczać się w sposób oparty na grawitacji. W efekcie, kiedy produkty są wprowadzane z jednej strony regału, poruszają się one grawitacyjnie w kierunku przeciwnym, co umożliwia pobieranie najstarszych jednostek towarowych jako pierwszych. Wykorzystanie tego rodzaju regałów zapewnia zastosowanie zasady FIFO (First In, First Out – pierwszy przyjęty, pierwszy wydany).
 • Regały wjezdne – nazywane także drive-in lub regałami drive-through, czyli systemy, gdzie towary są umieszczane w głębi na specjalnych torach nośnych, które tworzą kanał do przechowywania produktów. Wózki widłowe wjeżdżają w te kanały, aby dokonać załadunku lub wyładunku towarów.
 • Brak regałów – tak, składowanie blokowe może odbywać się bez systemów regałowych. Towary lub produkty są przechowywane bezpośrednio na powierzchni podłogi magazynu, bez konieczności stosowania specjalnych regałów czy systemów składowania. Jest to stosunkowo prosty sposób przechowywania, ale może być stosowany głównie w przypadku produktów lub materiałów, które nie wymagają unikatowej organizacji czy ochrony przed wilgocią czy innymi czynnikami środowiskowymi.

W przypadku składowania rzędowego najlepszym rozwiązaniem są regały paletowo-rzędowe, na których przechowywane są towary wzdłuż jednego rzędu. Regały te są zwykle wyposażone w półki lub półki z różnymi poziomami, na których następnie umieszcza się produkty. Warto również zauważyć, że jest to najpopularniejszy i najpowszechniejszy system regałowy na świecie.

Istotnym elementem wyposażenia w przypadku obu tych systemów składowania są również wózki widłowe. Wózki widłowe są kluczowe w transporcie produktów na paletach między regałami i muszą być dostosowane do wąskich korytarzy rzędowych.

Podobnie kwestia wygląda w przypadku bezpieczeństwa – wszelkiego rodzaju odbojnice i słupki będą chroniły pracowników przed ewentualnymi wypadkami. Niezależnie od sposobu składowania, bezpieczeństwo powinno być priorytetem przy organizacji pracy w magazynie.

Podsumowanie

Składowanie blokowe charakteryzuje się przechowywaniem produktów na powierzchni magazynowej bez konieczności posiadania specjalnych regałów. Jest to prosty i oszczędny sposób, który może być stosowany w przypadku produktów, które nie wymagają szczególnej organizacji. Jest również przydatny w magazynach, gdzie elastyczność w zakresie dostępu do towarów jest kluczowa. Jednakże, może być bardziej podatny na dezorganizację i trudniejszy w zarządzaniu zapasami.

Składowanie rzędowe opiera się na używaniu specjalnych regałów do przechowywania towarów wzdłuż jednego rzędu. Jest to bardziej zaawansowana metoda, która umożliwia lepszą organizację, monitoring zapasów oraz optymalizację przestrzeni magazynowej. Jest szczególnie przydatne w przypadku produktów o różnych rozmiarach i wymaganiach składowania.

Warto pamiętać, że nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania, które byłoby odpowiednie dla każdego magazynu. Warto skonsultować się z doradcą logistycznym przed rozpoczęciem projektu, ponieważ wybór między składowaniem blokowym a rzędowym powinien być dokładnie przemyślany, z uwzględnieniem specyfiki magazynu i jego celów operacyjnych.

 

Rate this post
Rate this post

Marketing

Formularz kontaktowy
close slider
Click or drag a file to this area to upload.